Hertz avustajakoirien yrityskummina

Page author

kirjoittanut Invalidiliitto - 23 February 2023

Hertz avustajakoirien yrityskummina – vaikuttamistyöllä saatiin tuloksia. Nyt on aika kiittää.

Viime vuosina Hertz on tukenut kahden koirapentueen hankintaa ja Invalidiliiton vaikuttamistyötä taloudellisesti. Olemme kertoneet mm. Hertzin matkassa -blogissa kummikoirien kuulumisia niin koulutuksen, luonnetestauksen kuin terveystarkastusten merkeissä.

Hertz haluaa tarjota kaikille mahdollisuuden kokea elämän hyviä hetkiä tukemalla kohteita, jotka ovat konkreettisia ja aidosti lähellä jokapäiväistä elämää.  Yksi Hertzin arvoista on ihmisten liikkumisen tekeminen helpommaksi. Vammaiselle henkilölle avustajakoira merkitsee juuri näitä asioita. Tämän takia avustajakoirat valikoituivat Hertzin avustuskohteeksi.

Avustajakoirat hyväksytty lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiksi

Suureksi iloksemme saimme kuulla, että vaikuttamistyö on tuottanut tulosta! Avustajakoirat on hyväksytty vammaisen henkilön lääkinnälliseksi apuvälineeksi. Tämä tarkoittaa, että vastuu avustajakoirista kuuluu hyvinvointialueille. Aikaisemmin kaikki tuki, jota koirien kouluttamiseen tarvittiin tuli yksityisiltä ja yrityksiltä lahjoituksina. Nykyään koko avustajakoiran elämänkaari, sen koulutuksesta aina eläköitymiseen asti, kuuluu hyvinvointialueille, kuten tilanne esimerkiksi näkövammaisten opaskoirienkin kohdalla on.

”Avustajakoiratoiminta ei kuitenkaan liitossamme tähän pääty, vastaamme edelleen noin 40 avustajakoirastamme ja välitämme tietotaitoamme sekä kokemuksia aiheesta”, kertoo Invalidiliiton Koulutusasiantuntija Hannu Kapanen.

Avustajakoira tuo vammaisen henkilön elämään mahdollisuuden toimia itsenäisemmin, liikkua ulkona turvallisesti, tavata ystäviä ja olla ylipäätään sosiaalisempi. Avustajakoira on myös perheen jäsen. Koira palvelee ja auttaa arjessa esimerkiksi pukeutumisessa, tavaroita tuomalla ja avaamalla ovia. Avustajakoira osaa myös lohduttaa, silloin kun on kurjaa. Avustajakoiran kulkiessaan työliivi päällä pyörätuolin rinnalla sulattaa ohikulkijoiden sydämiä.

Kiitos yhteistyöstä ja yrityskummiudesta

Invalidiliitto ry kiittää Hertziä pitkäaikaisesta avustajakoirien yrityskummiudesta, jota ilman pitkäjänteinen työmme olisi ollut hitaampaa. Vaikuttamistyömme tuottama tulos helpottaa usean vammaisen henkilön itsenäistä ja sujuvaa liikkumista arjessa.

Avustajakoirienkoulutus on haastavaa, sillä vain noinpuolet koulutukseen jäävistä pennuista lopulta valmistuu tärkeään työhön. Työhön valmistuvilta avustajakoirilta odotetaan ehdotonta vakautta ja häiriönsietokykyä.

Invalidiliiton keräyspäällikkö Petri Äikiä kiittää Hertziä pitkäaikaisesta ja arvokkaasta tuesta. ”Yhteistyötä tehtiin hyvässä hengessä ja oli hienoa, kun saimme Hertzin mukaan. Yhteisten vuosien aikana tutustuimme yhdessä avustajakoiratoimintaan ja koulutukseen.

Invalidiliiton Koulutusasiantuntija Kapanen kertoi myös, että pentueiden soveltumattomuus avustajakoiriksi on toki pettymys, mutta kaikki koirat ovat luonnollisesti yksilöitä. – ”Nämä erinomaisen koulutuksen saaneet koirat soveltuvat kuitenkin loistavasti perhekoiriksi ja erilaisiin koiraharrastuksiin tai muihin työtehtäviin”, jatkaa Kapanen. ”Kuitenkin samaan aikaa valmistui muista pentueista uusia avustajakoiria, joiden hankintaa sekä jo työssä olevien avustajakoirien hyvinvointia pystyimme rahoittamaan Hertzin tuella” summaa Kapanen.

Hertz haluaa kiittää Invalidiliittoa hyvästä yhteistyöstä ja avustajakoirien koulutuksesta vammaisen henkilön apuvälineeksi. Koirat tuovat selvästi itsenäisyyttä elämään ja vapautta liikkua vamman laadusta riippumatta. Koira on ihmisen paras ystävä!

Hertz Autovuokraamo on toiminut Invalidiliiton avustajakoirien yrityskummina vuodesta 2017. Tuki on mahdollistanut vuosien aikana Invalidiliitolle jo useamman koulutetun avustajakoiran hankinnan.

Vinkki: Miten kohtaan avustajakoiran?

Kun avustajakoira kulkee vammaisen henkilön rinnalla, on se suorittamassa sille annettua työtehtävää. Annathan koiralle työrauhan. Älä koske tai puhuttele koiraa.

Tunnistat avustajakoiran sen valjaissa olevasta Invalidiliiton virallisesta avustajakoiramerkistä.